TopPanel
Gia Đình Vũ Khoa Cử
Trang Nhà
Logo
Sứ Mạng
Lịch Sử
Lý Thuyết
Tổ Chức & Điều Hành
Nội Quy
.........................................................
Nhà Tổ Gia Đình Vũ Khoa Cử
Bàn Thờ Tổ Tiên
Ông Tổ J.M. Vũ Khoa Cử
Hình Ảnh Ông Tổ VKC
.........................................................
Sinh Hoạt Tình Yêu Gia Đình
Khái Niệm
Các Sinh Hoạt
Hình Ảnh Sinh Hoạt
Diễn Đàn
Xin GĐ cầu nguyện
.........................................................
Văn Hóa GĐ Vũ Khoa Cử
Truyền Thống và Thích Nghi
.........................................................
Thế Hệ Mới
Đường Hướng
Giáo Dục
Đời Sống
.........................................................
Liên Lạc
Địa Chỉ
Hộp Thư Gia Đình
Login

Tuesday, March 19, 2019  
Sứ Mạng của Gia Đình Vũ Khoa Cử

Gia Đình Vũ Khoa Cử được tổ chức hóa đời sống gia đình thiêng liêng giữa Cha Vũ Khoa Cử và đoàn chiên của Ngài tại gia đình giáo khu Nguyễn Duy Khang tại Việt Nam nhắm:
(1) Duy trì, củng cố, thăng tiến mối liên kết hiệp thông gia đình mật thiết giữa Ngài, cũng như những Cha kế vị Ngài, và thành viên;
(2) kế tục và phát huy nền văn hóa gia đình Công Giáo Việt Nam Vũ Khoa Cử nơi môi trường, hoàn cảnh đa văn hóa nơi thành viên sinh sống.

Chua Phuc Sinh

“Tình yêu Gia Đình bao lâu chưa có yếu tố họat động, bấy lâu tình yêu ấy vẫn còn trong tình trạng tĩnh, chỉ có trong tâm trí thành viên, chưa được thực hiện ra trong đời sống thực tế bên ngòai của Gia Đình. Chỉ với những họat động là những công việc của mình mới làm cho tình yêu của Gia Đình được hòan tất cho phần yếu tố thứ ba là họat động bên ngòai của tình yêu Gia Đình. Tình yêu nhắm đến hạnh phúc. Vì yêu thương, mỗi thành viên đi tìm hạnh phúc cho chính mình và cho người mình yêu thương. Họat động của tình yêu Gia Đình Vũ Khoa Cử chính là họat động được hướng tới hạnh phúc Gia Đình giữa các thành viên.”

“ Gia Đình Vũ Khoa Cử thân mến chào mừng tất cả các Quý Vị, các Bạn, và tất cả thân bằng quyến thuộc của Gia Đình cùng tất cả những Quý Vị, Anh Chị Em ngừng chân ghé thăm Gia Đình Vũ Khoa Cử.”

  border  

praying-hands
HỢP Ý CẦU NGUYỆN
..........................................
Kính xin Gia Đình Vũ Khoa Cử cầu nguyện cho con của tôi là một Dì Phước đang học và sẽ làm việc môt công việc của nhà dòng cháu giao phó được kết quả đẹp lòng Chúa.

SINH NHẬT     
..........................................

LỜI HAY Ý ĐẸP
..........................................
''Life is not how you weather the storm...but how you dance in the rain!.''
-Unknown-

CATHOLIC LINKS
..........................................
Vatican web site
HĐGM Việt Nam
HĐGM Hoa Kỳ
Vietcatholic
Catholic news agency
Radio MHCG
Vu Khoa Cu Family 2009   |   Address: 200 1st Ave NE, Apt. 223B, Austin, MN 55912   |   Tel: (507) 434-2898